مصرف قرص فیناستراید

مصرف قرص فیناستراید در کنار دیگر تجویز های پزشک بعد از تکمیل مدت درمان باعث مقاوم شدن فولیکول ها به ریزش میشود و فولیکول ها چرخه طبیعی را طی کرده و دیگر تحلیل نخواهند رفت استفاده فیناستراید از لحاظ مصرف در دوران بارداری در گروه X قرار می گیرد و مصرف این دارو در زنانی که پتانسیل باروری دارند ممنوع است.

زنانه شدن جنین های مذکر یکی از خطرات کاربرد این دارو در دوران بارداری است. برای خانم هایی که اقدام به بارداری دارند ممنوع است و برای خانم هایی که اقدام برای بارداری ندارند یا خانم هایی که ازدواج نکردند یا سن باردار شدنشان گذشته است ممنوعیت ندارد، البته منع مصرف برای برخی از خانمها هم که در معاینه مشخص میشود تجویز نمی گردد. .مصرف فیناستراید در مورد باروری مردان مانعی ندارد و محدودیتی ایجاد نمیکند ضمن اینکه قرص فیناستراید جایگزین های گیاهی دارد که طیق تشخیص  برای بیمار تجویز میگرد

 

مصرف قرص فیناستراید در کنار دیگر تجویز های پزشک بعد از تکمیل مدت درمان باعث مقاوم شدن فولیکول ها به ریزش میشود و فولیکول ها چرخه طبیعی را طی کرده و دیگر تحلیل نخواهند رفت استفاده فیناستراید برای خانم هایی که اقدام به بارداری دارند ممنوع است و برای خانم هایی که اقدام برای بارداری ندارند یا خانم هایی که ازدواج نکردند یا سن باردار شدنشان گذشته است ممنوعیت ندارد، البته منع مصرف برای برخی از خانمها هم که در معاینه مشخص میشود تجویز نمی گردد. .مصرف فیناستراید در مورد باروری مردان مانعی ندارد فقط بعصی از مردها با کاهش میل جنسی مواجه می شوند که دارویی مشابه از نوع گیاهی آن که تاثیر کمتری دارد تجویز می شود.

 

 

دوتاستراید (dutasteride)

یک مهارکننده دیگر آنزیم 5 آلفا ردوکتاز است که توسط FDA جهت ریزش مو مورد تائید قرار نگرفته است و کارآزمایی های فاز III جهت اندیکاسیون آن در ریزش مو در جریان می باشند.

جمع بندی داروی فیناستراید

 

 

 

 

 

 

0 0 رای ها
امتیاز به نظر