ریزش مو و درمان ریزش مو

درمان های مختلفی برای ریزش مو وجود دارد که مورد تایید FDA است به طور معمول از محلول ماینوکسیدیل و ترکیبات دیگری استفاده میشود.

استفاده از محلول ماینوکسیدیل مشکلاتی به همراه دارد بطوری که هر 12 ساعت باید استفاده شود و اولش بیمار استقبال می کند اما بعد از گذشت چند ماه خسته میشود.

ترکیبات گیاهی یا سنتی نسبت به ترکیبات شیمیایی شاید دیرتر نتیجه دهند اما ماندگارتر خواهند بود.