ریزش مو یا ریزش موی ارثی درمان دارد

بلی ریزش موی ارثی قابل درمان است اما بیشتر پزشک های همکاری به دلیل پروسه طولانی درمان و اینکه بیماران صبوری زیادی ندارند اقدامی نمی کنند.

میتوان خیلی راحت بدون ماینوکسیدیل و بدون داروهایی که عوارض برای بیمار دارد درمان ریزش مو ارثی را انجام داد.